Bundeling van krachten

Sinds 1 mei 2017 hebben Gitte Stevens Advocatuur en Acda & Vanoka Advocaten gezamenlijk hun intrek genomen in het voormalige Kantongerecht aan de Kapellerlaan 15 te Roermond.

Dit is een stap die beide kantoren hebben gezet om een reeds langer bestaand samenwerkingsverband te faciliteren en formaliseren.

Deze nauwe samenwerking komt ook tot uitdrukking in de afstemming van beider logo en website.

logo's gitte stevens en acda vanoka

De diverse strafrechtelijke specialisaties van Gitte Stevens en Paul Acda zijn complementair en op deze wijze kunnen zij hun respectieve cliënten nog beter van dienst zijn in een breder spectrum van het strafrecht.

De beide kantoren blijven echter wel afzonderlijke organisatorische eenheden.