UW ZAAK IS ONS BELANG!

Uzelf en uw strafzaak, wensen en belangen staan centraal, en op basis daarvan wordt de behandeling ontworpen en de strategie bepaald. Geen standaard verhaal of aanpak, maar een benadering toegesneden op en met aandacht voor het individu.

Bij Gitte Stevens Advocatuur kunt u terecht voor al uw vragen en/of bijstand op het gebied van nationaal en internationaal strafrecht.

Door de kennis, kunde en ervaring die het advocatenkantoor herbergt, bent u hier altijd aan het juiste adres. Daarnaast heeft het kantoor, dat gevestigd is in Roermond, een uitgebreid netwerk van specialisten in binnen- en buitenland, dat te allen tijde aangewend kan worden indien en voor zover dat voor uw zaak gewenst is.

EEN GREEP UIT DE RECHTSGEBIEDEN WAARIN ONS ADVOCATENKANTOOR U VAN DIENST KAN ZIJN:

Dit is het klassieke, algemene strafrecht. Het betreft de bepalingen zoals genoemd in het Wetboek van Strafrecht (WvSr). U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een verdenking van het plegen van mishandeling, diefstal maar ook aan zedenzaken of drugsdelicten (soft- en harddrugs). Ook valt hier het bezwaar maken tegen de inbeslagname van goederen na een doorzoeking of tegen de invordering van het rijbewijs onder.

Dit is het strafrecht dat zich bezighoudt met de berechting van minderjarige verdachten. In het jeugdrecht gelden speciale wetten die rekening houden met de jonge leeftijd van de verdachte. Vaak krijgen jeugdige verdachten ook te maken met de interventie van de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering. Ook is er een rol weggelegd voor de ouders. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Bijvoorbeeld met een taakstraf of jeugddetentie. De rechter kan door het adolescentenstrafrecht het jeugdstrafrecht ook toepassen op jongvolwassenen tot 23 jaar.

Dit is het strafrecht dat betrekking heeft op internationale misdrijven, misdrijven gepleegd in meerdere jurisdicties, en/of de omzetting of overheveling van een vonnis van Nederland naar het buitenland en vice versa.

Het economisch strafrecht is dat deel van het strafrecht dat betrekking heeft op overtreding van de voorschriften die ons economisch leven regelen. Die voorschriften zijn te vinden in tal van bijzondere wetten en daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De sancties bij overtreding van die voorschriften en de bijzondere spelregels voor dit rechtsgebied zijn opgenomen in de Wet op de economische delicten.

In milieustrafzaken wordt regelmatig vervolgd voor delicten als handelen zonder vergunning, handelen in strijd met vergunningsvoorschriften en met voorschriften gesteld bij AMvB of bij andere nadere regelingen. Indien van een milieuverontreiniging gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is geweest, komen in milieustrafzaken ook de milieustrafbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht in beeld. In milieustrafzaken worden bovendien zeer regelmatig ook meer algemene delicten (het commune strafrecht) uit het Wetboek van Strafrecht, zoals valsheid in geschrifte, oplichting, deelneming aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft etc., ten laste gelegd.

Nadat er in hoger beroep uitspraak is gedaan, moet beslist worden of er cassatie wordt ingesteld. In een cassatieprocedure beoordeelt de Hoge Raad der Nederlanden of het Gerechtshof het recht correct heeft toegepast. Dit gebeurt aan de hand van concrete klachten van de verdediging (of het OM). De Hoge Raad doet zelf geen onderzoek naar de feiten: de zaak wordt dus niet helemaal overgedaan, zoals bij hoger beroep! Voor de beoordeling van uw zaak door de Hoge Raad is het belangrijk dat bij de Rechtbank en het Gerechtshof al op de juiste manier verweer is gevoerd. Schakel daarom ook bij de Rechtbank en het Hof al een advocaat in die ervaring heeft en deskundig is in strafzaken.

De rechter kan aan iemand die is veroordeeld voor een strafbaar feit een ontnemingsmaatregel opleggen. Een ontnemingsmaatregel is de verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de Staat als ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. De Staat stelt dan dat er sprake is van illegale inkomsten. De oplegging van een ontnemingsmaatregel kan voor een veroordeelde grote gevolgen hebben. Niet alleen heeft hij een betalingsverplichting, maar hij loopt ook het risico maximaal drie jaar lijfsdwang (vrijheidsbeneming) te moeten ondergaan als hij niet of niet helemaal kan betalen.

Onder bijzondere omstandigheden en na advies van een psychiater en een psycholoog kan de rechter iemand veroordelen tot een maatregel van terbeschikkingstelling (TBS), al dan niet met dwangverpleging. De TBS is een maatregel die telkens na twee jaar verlengd kan worden. Ook ten aanzien van de vordering tot verlenging is gespecialiseerde rechtsbijstand zeer aan te raden.

gitte stevens profielfoto

GITTE
STEVENS – WALTMANS

Advocaat

“Keep your heels, head & standards high”

Samantha Wolters - Gitte Stevens Advocatuur

SAMANTHA
WOLTERS – BROUWER

Office Manager

“Alleen het genie beheerst de chaos”

Deze site maakt gebruik van cookies om jou een betere browserervaring te bieden zoals omschreven in de privacy- en cookieverklaring.
Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.